Laman

Selasa, 02 Februari 2016

Kitab Orang Jujur / Pasal 37

Pasal 37

1. Dalam tahun keseratus lima dari hidup Yakub, yaitu tahun ke sembilan Yakub tinggal bersama anak-anaknya di tanah Kanaan, dia datang dari Padan-Aram.
2. Pada waktu itu Yakub melakukan perjalanan dengan anak-anaknya dari Hebron. Mereka pergi dan kembali ke kota Sikhem, mereka dan semua milik kepunyaan mereka, dan tinggal di sana, karena anak-anak Yakub memperoleh tanah penggembalaan yang bagus dan subur bagi ternak mereka di kota Sikhem. Kota Sikhem telah dibangun kembali, dan di sana ada kira-kira tiga ratus orang laki-laki dan perempuan.
3. Yakub dan anak-anaknya dan semua milik kepunyaannya tinggal di bagian padang yang telah dibeli Yakub dari Hamor ayah Sikhem, ketika dia datang dari Padan-aram sebelum Simeon dan Lewi memukul kota itu.
4. Semua raja-raja orang Kanaan dan Amori yang mengelilingi kota Sikhem, mendengar bahwa anak-anak Yakub datang kembali ke Sikhem dan tinggal di sana.
5. Mereka berkata, "Haruskah anak-anak Yakub orang Ibrani datang kembali ke kota dan tinggal di dalamnya, setelah mereka memukul penduduknya dan mengusir mereka keluar? Haruskah mereka sekarang kembali dan juga mengusir mereka yang tinggal di kota atau membunuh mereka?"
6. Maka semua raja-raja Kanaan kembali berkumpul, dan mereka datang bersama-sama untuk berperang melawan Yakub dan anak-anaknya.
7. Yashub raja Tapnach memanggil juga seluruh raja-raja tetangganya, kepada Elan raja Gaash, kepada Ihuri raja Shiloh, kepada Parathon raja Chazar, dan kepada Susi raja Sarton, dan kepada Laban raja Bethchoran, dan kepada Shabir raja Othnay-mah, katanya,
8. "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, marilah kita memukul Yakub orang Ibrani dan anak-anaknya, dan semua milik kepunyaannya, karena mereka kembali datang ke Sikhem untuk mendudukinya dan untuk membunuh penduduknya seperti sebelumnya."
9. Semua raja-raja ini berkumpul bersama-sama dan datang dengan seluruh pasukan mereka, sejumlah besar orang seperti pasir di tepi laut, dan mereka semuanya ada di seberang Tapnach.
10. Yashub raja Tapnach pergi menyongsong mereka beserta seluruh tentaranya, dan dia berkemah bersama mereka di seberang Tapnach di luar kota. Semua raja-raja ini dibagi menjadi tujuh kelompok, menjadi tujuh pasukan melawan anak-anak Yakub.
11. Mereka mengirim pernyataan kepada Yakub dan anak-anaknya, katanya, "Datanglah engkau semua kepada kami supaya kita dapat bertemu di lembah, dan membalaskan orang-orang Sikhem yang engkau bunuh di kota mereka, karena engkau sekarang kembali ke kota Sikhem dan tinggal di sana, dan membunuh penduduknya seperti sebelumnya."
12. Anak-anak Yakub mendengar hal ini dan amarah mereka meluap-luap karena perkataan raja-raja Kanaan. Sepuluh anak-anak Yakub bergegas dan bangkit, dan setiap orang menyandang senjata perangnya. Ada seratus dua orang hamba-hamba mereka yang bersama mereka diperlengkapi dalam barisan perang.
13. Semua orang ini, anak-anak Yakub dan hamba-hamba mereka, pergi menuju kepada raja-raja ini. Yakub ayah mereka ada bersama mereka, dan mereka semuanya berdiri di atas timbunan Sikhem.
14. Yakub berdoa kepada Yehuwah bagi anak-anaknya. Dia menengadahkan tangannya kepada Yehuwah, dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allah Yang Mahakuasa, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah yang membentuk kami dan kamilah pekerjaan tangan-Mu. Aku mohon lepaskanlah anak-anakku karena belas kasihan-Mu dari tangan musuh-musuh mereka, yang pada hari ini datang untuk berperang melawan mereka. Selamatkanlah mereka dari tangannya, karena di dalam tangan-Mulah kekuasaan dan keperkasaan, untuk menyelamatkan yang sedikit dari yang banyak.
15. Berikanlah kepada anak-anakku, hamba-hamba-Mu, kekuatan hati dan keperkasaan untuk berperang melawan musuh-musuh mereka, untuk menaklukkan mereka, dan untuk membuat musuh-musuh mereka jatuh di hadapan mereka. Jangan biarkan anak-anakku dan hamba-hamba mereka mati karena tangan anak-anak Kanaan.
16. Namun jika baik di mata-Mu untuk mengambil nyawa anak-anakku dan hamba-hamba mereka, ambillah mereka dalam belas kasihan-Mu yang besar melalui tangan pelayan- pelayan-Mu, supaya mereka tidak binasa hari ini oleh tangan raja-raja orang Amori."
17. Dan ketika Yakub telah selesai berdoa kepada Yehuwah bumi berguncang dari tempatnya, dan matahari menjadi gelap, dan seluruh raja-raja ini ketakutan dan kebingungan yang besar menguasai mereka.
18. Yehuwah mendengarkan doa Yakub, dan Yehuwah mempengaruhi hati seluruh raja-raja dan pasukan mereka dengan kegentaran dan kekaguman akan anak-anak Yakub.
19. Karena Yehuwah menyebabkan mereka mendengar suara kereta-kereta, dan suara kuda-kuda yang perkasa dari anak- anak Yakub, dan suara pasukan besar yang menyertai mereka.
20. Raja-raja ini dicekam kengerian yang besar kepada anak-anak Yakub. Dan sementara mereka berdiri di tempatnya, lihatlah anak-anak Yakub bergerak maju kepada mereka, dengan seratus dua belas orang, dengan teriakan yang besar dan luar biasa.
21. Ketika raja-raja ini melihat anak-anak Yakub bergerak maju ke arah mereka, mereka masih dicekam ketakutan. Mereka bermaksud mundur dari hadapan anak-anak Yakub seperti semula, dan untuk tidak berperang dengan mereka.
22. Namun mereka tidak mundur, katanya, "Akan menjadi aib bagi kita jika dua kali mundur dari hadapan orang Ibrani."
23. Anak-anak Yakub datang mendekat dan bergerak maju melawan semua raja-raja ini dan tentara mereka. Mereka melihat, dan lihatlah, itu orang-orang yang sangat perkasa, sangat banyak seperti pasir di lautan.
24. Anak-anak Yaqob memanggil kepada Yehuwah dan berkata, "Tolonglah kami ya Yehuwah, tolonglah kami dan jawablah kami, karena kami percaya kepada-Mu, dan jangan biarkan kami mati oleh tangan orang-orang tak bersunat ini, yang pada hari ini datang melawan kami."
25. Anak-anak Yakub menyandang senjata perang mereka. Mereka membawa di tangannya masing-masing orang perisai dan tombaknya, dan mereka mendekati pertempuran.
26. Yehuda bin Yakub, berlari di depan saudara-saudaranya, dan sepuluh orang hambanya bersamanya. Dia pergi menuju kepada raja-raja ini.
27. Yashub, raja Tapnach, juga maju di depan bersama tentaranya di hadapan Yehudah. Yehudah melihat Yashub dan tentaranya mendatangi dia, dan bernyala-nyalalah murka Yehuda, dan amarahnya membara dalam hatinya. Dia mendekati pertempuran dan Yehuda mempertaruhkan yawanya.
28. Yashub dan seluruh tentaranya bergerak maju ke arah Yehuda, dan dia menunggangi seekor kuda yang sangat kuat dan perkasa. Yashub adalah seorang yang sangat gagah berani, diselubungi dengan besi dan tembaga dari kepala hingga kaki.
29. Dan sementara dia masih di atas kuda, dia menembakkan anak panah dengan kedua tangannya dari depan dan belakang, seperti kebiasaan dalam seluruh pertempurannya. Dia tidak pernah meleset dari tempat ke mana dia membidikkan anak panahnya.
30. Ketika Yashub datang untuk bertarung dengan Yehuda, dan menembakkan banyak anak panah terhadap Yehuda, Yehuwah mengikat tangan Yashub, dan semua anak panah yang dia tembakkan memantul kepada orang-orangnya.
31. Meskipun demikian, Yashub terus bergerak maju ke arah Yehuda, untuk menantang dia dengan anak-anak panahnya. Jarak di antara mereka hanya sekitar tiga puluh hasta, dan ketika Yehuda melihat Yashub menembakkan anak panah kepadanya, dia berlari kepadanya dengan kekuatan murkanya.
32. Yehuda mengangkat sebuah batu besar dari tanah, beratnya enam puluh syikal, dan Yehuda berlari ke arah Yashub, dan dengan batu itu dia menghantam perisainya, sehingga Yashub terperangah dengan pukulan ini, dan jatuh dari kudanya ke tanah.
33. Perisai itu hancur dari tangan Yashub, dan karena kekuatan pukulan itu terlempar sejauh kira-kira lima belas hasta, dan perisai itu jatuh di depan pasukan kedua.
34. Raja-raja yang datang bersama Yashub melihat di kejauhan kekuatan Yehuda bin Yakub, dan apa yang dia perbuat kepada Yashub, dan mereka sangat gentar kepada Yehuda.
35. Mereka berkumpul di dekat pasukan Yashub, melihat kebingungannya, dan Yehuda menghunus pedangnya dan memukul empat puluh dua orang dari pasukan Yashub. Seluruh pasukan Yashub lari dari hadapan Yehuda. Tidak seorang pun berdiri melawannya, dan mereka meninggalkan Yashub dan melarikan diri darinya. Yashub masih terbaring di tanah.
36. Yashub melihat bahwa semua orang dari pasukannya telah melarikan diri darinya, bergegas dan bangkit dengan gentar terhadap Yehuda, dan berdiri di atas kakinya di seberang Yehuda.
37. Yashub bertarung sendirian melawan Yehuda, mengambil perisai demi perisai. Seluruh orang-orang Yashub melarikan diri, karena mereka sangat takut kepada Yehuda.
38. Yashub mengambil tombak di tangannya untuk menyerang Yehuda di kepalanya, namun Yehuda dengan cepat meletakkan perisai di kepalanya untuk menahan tombak Yashub, sehingga perisai Yehuda menerima hantaman tombak Yashub, dan perisai itu terbelah juga.
39. Ketika Yehudah melihat perisainya terbelah, dia bersegera menarik pedangnya dan memukul Yashub di pergelangan kakinya, dan memotong kakinya sehingga Yashub jatuh ke tanah, dan tombak jatuh dari tangannya.
40. Yehudah bergegas mengambil tombak Yashub, yang dengannya dia melukai kepalanya dan melemparkannya kemudian ke kakinya.
41. Ketika anak-anak Yaqob melihat apa yang dilakukan Yehudah kepada Yashub, mereka semuanya berlari ke barisan raja-raja lainnya. Anak-anak Yakub berperang dengan tentara Yashub, dan tentara seluruh raja-raja yang ada di sana.
42. Anak-anak Yakub membuat lima belas ribu orang mereka gugur, dan mereka memukulnya seperti memukul buah labu, dan sisanya melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
43. Yehuda masih berdiri di samping mayat Yashub, dan melucuti Yashub dari baju zirahnya.
44. Yehuda juga melepaskan besi dan tembaga yang dipakai Yashub. Lihatlah, sembilan orang panglima Yashub datang untuk bertarung melawan Yehuda.
45. Yehuda bergegas dan mengambil sebuah batu dari tanah, dan dengan itu memukul salah seorang di kepalanya. Tengkoraknya pecah, dan tubuhnya juga jatuh dari kuda ke tanah.
46. Kedelapan perwira lainnya, melihat kekuatan Yehuda, menjadi sangat gentar dan melarikan diri. Yehuda dengan sepuluh orangnya mengejar mereka, dan menyusulnya dan membunuh mereka.
47. Anak-anak Yakub masih terus memukul tentara raja-raja, dan membunuh banyak dari mereka. Namun raja-raja itu dengan berani terus bertahan bersama para panglima mereka, dan tidak mundur dari tempat mereka. Mereka berseru terhadap tentara mereka yang melarikan diri dari hadapan anak-anak Yakub, namun tidak seorang pun mendengarkan mereka, karena mereka takut akan nyawa mereka kalau-kalau mereka akan mati.
48. Semua anak-anak Yakub, setelah memukul tentara raja-raja, kembali dan datang kepada Yehuda. Yehuda masih membunuh delapan panglima Yashub, dan melucuti pakaian mereka.
49. Lewi melihat Elon, raja Gaash, bergerak maju ke arahnya, dengan empat belas panglimanya untuk memukul dia, namun Lewi tidak mengetahuinya dengan pasti.
50. Elon dengan panglimanya semakin mendekat, dan Lewi melihat ke belakang dan tahu bahwa serangan diarahkan kepadanya dari belakang. Lewi berlari dengan dua belas hambanya, dan mereka pergi dan membunuh Elon dan para panglimanya dengan mata pedang.

Cari Pasal

Catatan Kaki:
Kata "Allah" disalin dari kata "Elohim"
Kata "Allah Yang Maha Kuasa" disalin dari "El-Shadday"

Tidak ada komentar:

Posting Komentar